4 Hype

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit 2x za rok náklady a příjmy, za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Výše příspěvku se odvíjí od doložených nákladů, počtu osob a velikosti města.

Od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023), se zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu pak může dojít i ke zvýšení příspěvku. Nebo na něj mohou mít nárok i ti, kdo dříve nesplnili podmínky. V roce 2023, jsou změny u normativních nákladů větší, než v jiných letech:

  • změnily se tabulky normativů – došlo k zjednodušení (nově je společný normativ pro jednu a dvě osoby, sloučily se i normativy podle velikosti obce, nově jsou pouze 3 lokality – Praha a Brno, větší města nad 70 tisíc obyvatel a vše ostatní (do 70 tisíc obyvatel))
  • od ledna platí pravidelná valorizace (normativy se mění vždy od začátku roku)
  • pro rok 2023, platí i mimořádné zvýšení (o 1400 – 2800 Kč, kvůli vysokým nájmům a stále zvýšeným nákladům na energie)

Od začátku roku 2023, platí i novela zákona o státní sociální podpoře, při které se měnily i některé podmínky pro nárok na přídavky na bydlení. Změnilo se například posuzování výše příjmu pro Prahu (dříve 35% čistého příjmu, nově jen 30% čistého příjmu – stejné pro celou ČR).