6 Hype

Podobně, jako každý rok, i od ledna 2023, dochází k úpravě parametrů pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. V praxi to znamená, že se zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti (v roce 2023 to může být až 22 798 Kč).

Zvyšuje se i maximální podpora při rekvalifikaci (v roce 2023 to může být až 25 549 Kč). Zvyšuje si i podpora, na kterou je nárok například po skončení rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské (v roce 2023 to bude 5596 Kč, 4717 Kč a 4324 Kč).

Vláda ale současně zvažuje, že by se podmínky pro podporu v nezaměstnanosti změnily. Mohlo by dojít i zkrácení doby, po kterou je nárok na podporu od Úřadu práce, nebo i k jejímu snížení. O těchto změnách, ale zatím není rozhodnuto.

Podpora v nezaměstnanosti (nebo i podpora při rekvalifikaci), se vypočítá na základě předchozího příjmu v zaměstnání (u OSVČ je to na základě vyměřovacího základu pro sociální pojištění, v některých případech se vychází z průměrné mzdy v ČR).

Výše podpory v nezaměstnanosti je odstupňována podle doby, po kterou je vyplácena:

  • 65% první a druhý měsíc
  • 50% třetí a čtvrtý měsíc
  • 45% po zbytek doby