3 Hype

Na příštím zasedání (ve středu 21. června 2023), se bude vláda zabývat novelou insolvenčního zákona. Návrh na změnu zákona, připravilo na konci minulého roku Ministerstvo spravedlnosti.

Klíčovým prvkem novely je zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky.

 Pokud vláda schválí návrh na změnu zákona, tak by následně novela putovala k projednání do Parlamentu a do Senátu. Po projednání a schválení, by novela inspekčního zákona, mohla začít platit od 1. ledna 2024.

Zkrácení insolvence na 3 roky, není nějakým „výmyslem“ současné vlády. Ta se sice snaží reformovat snad úplně všechno (od důchodů, přes daně, až po cenu dálničních známek), v tomto je ale z větší části „nevině“.

Poprvé se o tuto změnu pokoušela již vláda premiéra Babiše. V roce 2021, se ale příslušná novela insolvenčního zákona nestihla projednat.

Důvodem, proč se nyní znovu řeší požadavek na zkrácení oddlužení, je transpozice evropské směrnice do českého práva. Směrnice ukládá České republice povinnost zkrátit dobu oddlužení fyzických osob na maximálně 3 roky.