8 Hype

Nikdo vám pochopitelně nemůže zakázat během insolvence „marodit“. Pokud jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a dostáváte nemocenské dávky, pak mohou probíhat insolvenční srážky i z nemocenské. Závisí na tom, kolik dostáváte.

V případě, že byste měl příjem jenom 10 500 Kč, a zohledňovala se jen jedna vyživovaná osoba (manželka, tj. za předpokladu, že nemáte děti), pak by zákonem daná srážka na insolvenci činila 2 Kč (viz některá z kalkulaček na internetu pro výpočet insolvenčních srážek, například zde).

Pokud máte i nějaké děti (vůči kterým máte vyživovací povinnost), pak by nezabavitelné minimum bylo ještě vyšší, a z příjmu 10 500 Kč, by nemohla být provedena žádná srážka (zákon stanoví příslušné nezabavitelné minimum, které vám musí při exekuci/insolvenci zůstat).

Maximální výši srážek při insolvenci nebo exekuci, se řídí příslušným zákonem (Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., paragraf 276 a dále) a také příslušným nařízením vlády o výši nezabavitelné částky (Nařízení vlády číslo 62/2020 Sb.).