9 Hype

V případě, že váš invalidní důchod, nestačí k pokrytí vašich životních potřeb, máte možnost obrátit se na Úřad práce, a požádat si o některé ze sociálních dávek.

Je zde například příspěvek na bydlení. O ten je možné žádat, pokud bydlíte v družstevním bytě, v bytě/domě v osobním vlastnictví nebo v nájmu.

Nárok na příspěvek na bydlení, a jeho výše, se odvíjí od velikosti města/obce, od počtu osob, které v bytě bydlí, od doložených nákladů na bydlení (nájem, platby za energie, služby, dokládá se předchozí kalendářní čtvrtletí), od počtu osob, které v bytě bydlí a také od výše příjmu (všech osob, které v bytě bydlí – opět, dokládá se předchozí kalendářní čtvrtletí.

Další informace k příspěvku na bydlení je možné najít zde. Příslušné formuláře, jsou k dispozici na webu MPSV zde.

Pokud by váš invalidní důchod byl velmi nízký, a žijete sama (nebo je nízký celkový příjem všech osob, ve společné domácnosti), pak je možné, že jste osobou ve hmotné nouzi.