10 Hype

Je to poměrně jednoduché. Vzhledem k tomu, že nyní se vám narodí již vaše druhé dítě, pak do žádosti uvedete, že žádáte o porodné na druhé dítě.

To, že jste u předchozího dítěte o porodné nežádala, nebo že toto dítě bylo posléze předáno k adopci, nehraje roli.

Zákon zde hovoří jasně:

§ 44 Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Nárok na porodné, tedy může vzniknout u prvního nebo druhého dítěte, které jste porodila. To, že bylo dítě následně dáno k adopci, nehraje roli. Stejně jako to, že jste o porodné u prvního dítěte nežádala.