5 Hype

Na příspěvek na dítě máte nárok, při splnění podmínek, které jsou stanoveny zákonem. Mezi ně patří to, že jste nezaopatřené dítě. Tím můžete být až do 26 roků, pokud vykonáváte soustavnou přípravu na budoucí povolání. Denní/prezenční studium VŠ se považuje za soustavnou přípravu, tedy jste nezaopatřené dítě.

Další podmínkou, která rozhoduje o nároku na přípravky na dítě je pak výše příjmu v rozhodném období. Aktuálně, až do konce září 2017 jsou vám přídavky na dítě vypláceny na základě příjmů, které se dokládaly na začátku aktuálního školního roku 2016/2017. V říjnu 2016 jste tedy dokládala příjmy za kalendářní rok 2015.