1 Hype

Příspěvek na bydlení je možné získat, pokud se jedná o bydlení v nájmu (je uzavřena nájemní smlouva), na družstevní byt, nebo na byt v osobním vlastnictví (což je tedy i váš případ). O příspěvek byste pak měl žádat vy, jako majitel bytu. To jestli budete mít na příspěvek, se bude odvíjet od toho, jestli budou splněny podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. U příspěvku na bydlení se mezi společně posuzované osoby zahrnují ty, které v daném bytě mají trvalé bydliště. Ve vašem případě byste to tedy měl být zřejmě pouze vy a dítě (předpokládám tedy, že nikdo jiný v bytě nemá trvalý pobyt)