3 Hype

Příspěvek na bydlení, je základní sociální dávka určená pro lidi, kteří mají vysoké náklady na bydlení a současně spíše nízké příjmy. V této kalkulačce pro výpočet nároku na přídavky na bydlení, si můžete spočítat, zda máte na tuto sociální dávku nárok a kolik byste mohli dostat.

Příspěvek na bydlení není možné získat u podnájmu (pronájem jen části bytu, uzavření podnájemní smlouvy na družstevní byt, bydlení na ubytovně apod. – tohoto typu bydlení je případně nárok na dávky hmotné nouze – doplatek na bydlení).

Abyste měli nárok na příspěvek na bydlení, musíte mít v daném bytě trvalé bydliště. Bez něj to nejde. Pokud si pronajímáte byt, pak stačí zajít na městský úřad, na oddělení kde se vydávají občanské průkazy a tam si vyřídit změnu trvalého bydliště. Nepotřebujete k tomu souhlas majitele bytu. Ten vám to nemůže zakázat.