4 Hype

Ano je to tak, že u příspěvku na bydlení jsou dokládány vždy náklady na bydlení uhrazené v předchozím kalendářním čtvrtletí. Pokud je tedy žádost o příspěvek podávána ve 3 kalendářní čtvrtletí (období červenec až září), pak se dokládají náklady a příjmy za druhé kalendářní čtvrtletí (období duben – červen). Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 6:

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je

b) jde-li o
1.příspěvek na bydlení, období kalendářního čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje,