10 Hype

Při narození prvního nebo druhého dítě, můžete mít v některých případech nárok na sociální dávku porodné. V případě, že jsou příjmy matky a otce (nebo matky samoživitelky), nižší než zákonem stanovená hranice (2,7 násobek životního minima), pak si po narození dítěte můžete na místním Úřadu práce, požádat o tuto sociální dávku.

U porodného (podobně jako i u jiných sociálních dávek), se posuzují příjmy rodiny (rodinou se zde myslí otec + matka dítěte, nebo samotná matka a dítě). To jestli rodiče dítěte spolu žijí ve společné domácnosti u porodného nehraje roli.

Pokud jsou příjmy (v rozhodném období – bude vysvětleno dále), nižší než 2,7 násobek životního minima, tak nárok na porodné vzniká. Pokud je naopak průměrný měsíčný příjem rodiny v rozhodném období vyšší, než 2,7 násobek životního minima, nárok nevzniká.

Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10% (viz aktuální kalkulačka pro výpočet životního minima od dubna 2022). Díky tomuto zvýšení, bude mít nárok na porodné více rodin (nárok bude při vyšším příjmu).