5 Hype

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka placená na základě nemocenského pojištění. To za zaměstnance platí zaměstnavatel, OSVČ si jej případně hradí sami. Za studenty stát (a ani nikdo jiný) nemocenské pojištění neplatí). PPM se dostává v době 6 – 8 týdnů před porodem a následně dále, celková doba je 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvě a více dětí) nebo 22 týdnů (pokud žádá otec dítěte).

Aby studentka po ukončení studia VŠ měla nárok na PPM, musí před porodem alespoň nějakou dobu pracovat.

Dvě hlavní podmínky nároku na PPM jsou to, že v době zahájení PPM je žena zaměstnána (resp. účastníkem nemocenského pojištění), nebo je v ochranné lhůtě od skončení posledního zaměstnání, což je 180 dní. Ze samotného studia na VŠ ale žádná ochranná lhůta nevzniká.