7 Hype

Exekutor má při vymáhání dluhu několik možností. Může nařídit provádění exekučních srážek ze mzdy, může nechat provést blokaci účtu v bance. Může provést zajištění majetku (a jeho následný rozprodej), apod.

Pokud u vás exekutor nařídil provádění exekučních srážek ze mzdy, tak tím není nijak vyloučeno, že by vám nemohl nechat zablokovat účet v bance nebo nemohl přijít „zabavit“ majetek. Exekutor si sám volí způsob exekuce.

Není žádnou velkou výjimkou, že exekutor nařídí exekuční srážky ze mzdy a současně nařídí i blokaci bankovního účtu. Stejně tak je možné, že exekutor během exekučních srážek, může provést i zajištění majetku.