6 Hype

Jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce, můžete pracovat na dohodu o pracovní činnosti, za předpokladu, že příjem z této dohody nepřesáhne jednu polovinu minimální mzdy.

V roce 2021 je minimální mzda 15 200 Kč. Příjem z DPČ by tedy neměl přesáhnout 7600 Kč měsíčně hrubého (od 1. 1. 2022, se pravděpodobně minimální mzda zvýší, pak by se adekvátně zvýšila i částka možné příjmu na ÚP)

Viz paragraf 25, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., odstavec 3:

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.