8 Hype

V dotazu nepíšete, zda výživné platíte na základě dohody s matkou dítěte, nebo zda byly stanoveny soudním rozhodnutím. Budu ale předpokládat, že je to na základě rozhodnutí soudu.

V takovém případě se musíte obrátit na soud. O případné změně výše výživného nebo o zrušení vyživovací povinnosti může rozhodnout jenom soud. Soud vám určil vyživovací povinnost (povinnost platit výživné), a pouze soud ji může změnit nebo zrušit. Nehraje roli, kde dcera nyní bydlí.

Nepíšete také, zda je dcera již plnoletá nebo ne. Výživné (alimenty) jsou příjem dítěte. V době, kdy není dítě plnoleté, je za dítě dostává jeho zákonný zástupce, kterému je dítě svěřené do péče. Pokud je dítě plnoleté, mělo by dostávat výživné dítě.

O ukončení vyživovací povinnosti (nebo o snížení výše výživného) rozhoduje soud. To jestli je dítě plnoleté nebo ne, už nehraje tak zásadní roli. Dítě může mít nárok na výživné, i když už mělo 18 roků.