3 Hype

Péče o dítě do 7 roků se primárně vztahuje k placení zdravotního pojištění. Pokud nejste zaměstnána, nebo pokud nejste vedená v evidenci Úřadu práce (nebo nespadáte do nějaké skupiny, za kterou platí zdravotní pojištění stát, jako jsou třeba ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené), pak máte povinnost hradit si zdravotní pojištění sama.  Výjimkou pak je právě situace, kdy své zdravotní pojišťovně oznámíte, že pečujete o dítě do 7 roků. Pak za vás zdravotní pojištění platí stát. Viz zákon o zdravotním pojištění (48/1997 Sb.), paragraf 7: