3 Hype

Ošetřovné je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění. Standardní ošetřovné je vypláceno jako krátkodobá dávka na 9 dní (u dětí případně na 16 dní). Dočasně, v souvislosti s epidemií koronaviru jsou upraveny podmínky, ale hlavně pro děti, které chodí do školy.

Kromě toho existuje ještě dávka dlouhodobé ošetřovné. Na tuto dávku je nárok po delší dobu. U obou dávek ale platí, že je určena primárně pro zaměstnance (slouží jako náhrada mzdy v době, kdy zaměstnanec nemůže pracovat z důvodu péče o jinou osobu).

Vzhledem k tomu, že píšete, že jste starobní důchodce, pak se domnívám, že na ošetřovné nárok nemáte.