8 Hype

Od začátku roku 2023, začínají platit nové redukční hranice, které se používají pro výpočet výše mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic od 1. 1. 2023, by tak část nastávajících maminek, mohla mít v roce 2023, nárok na  mateřskou, než jak by tomu bylo v roce 2021.

Zvýšení mateřské v roce 2023, může být i poměrně výrazné. Například u těhotné zaměstnankyně s průměrnou hrubou mzdou 45 000 Kč, by zvýšení představovalo asi 14 Kč za jeden kalendářní den. Tedy zvýšení o cca 420 Kč  měsíčně navíc. Za celou dobu na mateřské dovolené, by to dělalo cca 2 744 až 3 626 Kč více (podle počtu narozených dětí). Viz konkrétní příklad výpočtu níže.

Z tabulky jasně vyplývá, že zaměstnanec s  mírně nadprůměrně vysokou mzdou (aktuální průměrná mzda je v ČR v roce 2020 ve výši cca 40 900 Kč), si polepší jen o cca 420 Kč měsíčně (za celou dobu 28 týdnů – je to 2744 Kč).

U zaměstnanců s hrubou mzdou do cca 40 900 Kč (resp. cca 39 500 Kč v roce 2022), se zvýšení mateřské v roce 2023 nijak významně neprojeví. Tito zaměstnanci budou mít v roce 2023, zhruba stejně vysokou mateřskou (PPM), na jakou by měli nárok i v roce 2022.