6 Hype

Během měsíce května dochází k postupnému otevírání škol a školek. Největší skupina dětí se do škol vrací od 25. 5. 2020. Jedná se o žáky 1 – 5 třídy, prvního stupně základní školy. Zvažuje se, že by se od 8. 6. 2020 mohly vrátit do školy i žáci na druhém stupni, nebo všichni studenti středních škol (alespoň v nějakém omezeném režimu, třeba jen některé dny v týdnu).

Dokud byly všechny školy zavřené, pak to s nárokem na ošetřovné (během epidemie), bylo jednoduché.

Ten kdo měl doma dítě (kvůli zavřené škole nebo školce) a splňoval ostatní podmínky (dítě do 13 roků, nebo například starší dítě či jiná osoba se zdravotním postižením), tak měl nárok na ošetřovné pro zaměstnance (OČR), nebo na ošetřovné pro OSVČ.