9 Hype

V roce 2023, schválila vláda větší novelu zákoníku práce. Návrhem na změnu zákona, se nyní zabývá poslanecká sněmovna (aktuální stav schvalování je možné vidět zde).

Novela zákoníku práce, by měla být schválena nejpozději během podzimu 2023, a většina navrhovaných změn by měla platit už od začátku příštího roku (od 1. 1. 2024).

Novela zákoníku práce 2023, bude měnit některé podmínky pro dohody o pracovní činnosti (DPČ) a pro dohody o provedení práce (DPP).

  • Dohoda musí být sjednána písemně (je možné sjednat i jen elektronicky, přes email, apod.).
  • U dohody bude nárok na příplatek za práci přes v noci, o víkendu nebo ve státní svátek
  • U dohody bude nově i rozpis směn (3 dny předem) – viz dále
  • U dohody bude nárok na dovolenou – viz dále
  • Po odpracování alespoň 180 dní, bude možné požádat o převedení z dohody (DPP, DPČ) na pracovní poměr na dobu neurčitou
  • Ukončení dohody DPP a DPČ, je možné buď vzájemnou dohodou, nebo výpovědí; výpověď musí být písemná a výpovědní doba je 15 dní; v omezených případech je možné okamžité zrušení dohody (okamžitá výpověď)
  • Při výpovědi, bude možné po zaměstnavateli požadovat písemné zdůvodnění, proč byla dána výpověď z dohody

Některé podmínky pro dohody, se ale nemění. Dohody bodu i nadále méně výhodné, než klasický pracovní poměr. Stále nebude nárok na odstupné, cestovní náhrady, náhradu mzdy při důležitých překážkách na straně zaměstnance, a jiné.

U dohody DPP zůstává zachován limit na maximálně 300 hodin za roku. Dohoda DPČ je zase i nadále omezena na maximálně 20 hodin za týden (resp. na polovinu běžné týdenní pracovní doby