11 Hype

Ve středu 5. ledna 2022, schválila vláda změnu zákona, kterým by se mimořádně zvýšily normativní náklady na bydlení. To by mělo vést jednak k tomu, že na příspěvek na bydlení, bude mít nově nárok více rodin (osob). Může to současně znamenat i zvýšení samotného příspěvku o 1120 až 2147 Kč.

Nově by měl být nárok na příspěvek i při bydlení v podnájmu (doposud to musel být nájem/nájemní smlouva). Změnu musí schválit ještě Parlament a Senát

S návrhem na mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení, přišla už končící vláda premiéra Babiše, na konci roku 2021. Na začátku roku 2022, byl návrh na změnu zákona odsouhlasen i novou vládou premiéra Fialy, a nyní zákon putuje ke schválení do Parlamentu a Senátu.

Ke schválení mimořádného zvýšení tak může dojít až v průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 (nebo možná i později).

Navržené změny, by ale měly platit případně i zpětně, od 1. 1. 2022. V návrhu na změnu zákona, je zahrnuto přechodné ustanovení:

Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení podle § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2022.

Tj. pokud by byla změna zákona schválena ještě během prvního čtvrtletí 2022, pak je možné například v dubnu, požádat o příspěvek na bydlení u zpětně, od začátku roku 2022 (obecně platí, že nárok na tuto sociální dávku, je až 3 měsíce nazpět).