4 Hype

Datum, kdy se vám narodí dcera, bude mít vliv na to, za jaké období se budou posuzovat příjmy pro nárok na porodné.

Pokud by se dcera narodila ještě v prosinci, tak se budou posuzovat příjmy za červenec až září 2020 (poslední ukončené čtvrtletí před porodem). Pokud se ale dcera narodí až v lednu 2021, pak se budou posuzovat příjmy za říjen až prosinec.

Jako příjem by se pak počítala například podpora v nezaměstnanosti, pokud ji některý z vás dvou v rozhodném období dostával. Nebo třeba i nemocenské dávky (například pokud byste byla na rizikovém těhotenství), peněžitá pomoc v mateřství apod.

Pokud do rozhodného období, pro výpočet nároku na porodné, bude spadat i doba, kdy váš přítel již podnikal, tak se mu bude počítat i příjem z podnikání.