10 Hype

Nárok na kompenzační bonus, může být i po přerušení podnikání. Základní podmínkou je to, že jste byl aktivním podnikatelem (OSVČ) k 5. 10. 2020 nebo měl přerušené podnikání po 12. 3. 2020.

Viz nový zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.), paragraf 2:

§ 2 Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné

(1) Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění. 

(2) Subjektem kompenzačního bonusu může být pouze ten, kdo ke dni 5. října 2020 byl 

a) osobou podle odstavce 1, nebo

b) osobou, jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po dni 12. března 2020.