7 Hype

Během podzimu 2020, byl schválen zákon 461/2020 Sb., který řeší podmínky pro kompenzační bonus. Postupně byla vyhlašována jednotlivá kompenzační období. Aktuálně jich je 6.

U prvních 2 období, už ale skončila možnost podat žádost. Aktuálně je možné podávat žádost pouze u posledních 4 kompenzačních období, které pokrývají dobu od 22. 11. 2020 do 15. 2. 2021.

Podle aktuálně platných podmínek, není pokles tržby rozhodujícím důvodem pro nárok na kompenzační bonus.

Podstatné je to, jestli se přímo na vše podnikání vztahuje nějaké omezení. To, že jsou zakázané jarmarky, není až podstatné. Finanční úřad by mohl argumentovat, že jste případně mohl prodávat někde jinde. Ve výsledku nebyla většina těchto akcí ani přímo zakázána, jako se jen nekonala nebo byla nějak omezena – například farmářské trhy v omezení podobě probíhat mohly.

Záleží tedy na tom, jestli se přímo na vaše podnikání vztahuje nějaký zákaz/omezení – zda jste musel uzavřít provozovnu, zda více než 80% svých služeb/výroků dodáváte nějakým subjektům, na které se vztahuje nějaké přímo omezení apod.