5 Hype

Podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je to, že jste byl aktivní podnikatel k 5. 10. 2020 nebo že jste živnost přerušil po 12. 3. 2020. Vzhledem k vámi uvedenému přerušení živnosti od 1. 9. 2020, tedy splňujete druhou část (přerušení podnikání po 12. 3. 2020).

Za únor 2021, vám nemůže vznikat nárok na kompenzační bonus, protože v tomto měsíci jste pobíral podporu v nezaměstnanosti. A zákon o kompenzačním bonusu vylučuje, abyste měl nárok na kompenzační bonus a podporu v nezaměstnanosti v jeden kalendářní den.

Pokud ale v březnu 2021, již nepobíráte podporu od Úřadu práce, pak byste mohl mít nárok na kompenzační bonus. Za předpokladu, že budou splněny požadované podmínky.

Pro kompenzaci za březen 2021 (až 31 000 Kč), se posuzuje příjem z omezené činnosti za měsíc únor 2021 (u vás tedy 0 Kč), oproti průměrné výši příjmu (tržeb z prodeje výrobků nebo služeb) ve srovnávacím období.