4 Hype

Na zmíněné sociální dávky – tedy příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení můžete mít nárok, i když nejste vedena v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnaná. Být na vedená jako nezaměstnaná není podmínkou přiznání nároku na tyto sociální dávky.

U dávek pomoci ve hmotné nouzi to ale funguje tak, že se posuzuje celková sociální a majetková situace. Tedy to jestli mát nějaké příjmy, to jestli máte nějaké úspory, nebo třeba i majetek, jehož zpeněžením (prodejem) byste mohl zvýšit svůj příjem.

Mimo jiné se posuzuje i to, nakolik se vy sama snažíte zvýšit svůj příjem. A právě to, že jste vedená na Úřadu práce, se hodnotí jako aktivní snaha o nalezení nového zaměstnání. Od toho se pak i odvíjí výše dávek, na které případně máte nárok.