9 Hype

Během rodičovské dovolené, pokud dojde k poklesu příjmu, ale může být nárok na různé sociální dávky.Kromě rodičovského příspěvku, může být nárok i na přídavky na dítě nebo i na příspěvek na bydlení.

Při nízkém příjmu, může být nárok i na příspěvek na živobytí či doplatek na bydlení. Samoživitelky mohou mít nárok i na náhradní výživné od státu.

Na příspěvek může být nárok u všech dětí (netýká se to jenom rodičovské dovolené).

U přídavků na dítě, se sleduje především výše příjmu – průměrný čistý měsíční příjem (všech osob ve společné domácnosti). Na přídavky mají nárok rodiny nebo samoživitelky, pokud jejich příjem nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

Kdo má nárok na přídavky na dítě:

  • Rodina s jedním dítětem (2 dospělí + 1 dítě do 6 roků) = životní minimum je 10 990 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 37 366 Kč (příspěvek na jedno dítě do 6 roků je 1330 Kč měsíčně)
  • Rodina se dvěma dětmi (2 dospělí + 2 děti do 6 roků) = životní minimum je 13 470 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 47 798 Kč měsíčně (příspěvky na dvě děti do 6 roků jsou 2660 Kč měsíčně)
  • Samoživitelka s jedním dítětem (1 dospělý + 1 dítě do 6 roků) = životní minimum je 6 950 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 23 630 Kč (příspěvek na jedno dítě do 6 roků je 1330 Kč měsíčně)
  • Samoživitelka se dvěma dětmi (1 dospělý + 2 děti do 6 roků) = životní minimum je 9 430 Kč, na přídavky je nárok při příjmu do 32 062 Kč (příspěvky na dvě děti do 6 roků jsou 2660 Kč měsíčně)

Přídavky na dítě se vyřizují na Úřadu práce v místě, kde bydlíte (žádost je možné vyřídit i online, přes internet).