3 Hype

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, není přímo spojena s tím, kolik je dětem roků. Vyživovací povinnost na dítě nekončí ani v 18 letech, ani například ve 26 letech.

Rozhodujícím faktorem pro nárok na výživné, tedy není věk dítěte, ale jestli je dítě schopné se samo uživit.

Dítě má nárok na výživné, například po dobu studia (nebo obecně po dobu přípravy na budoucí povolání). Nárok na výživné, ale může mít například i v situaci, kdy je po skončení studia nezaměstnané.

Vyživovací povinnost tedy v zásadě končí ve chvíli, kdy má dítě vlastní příjmy v dostatečné výši, aby se bylo schopné samo uživit.