6 Hype

Váš lékař vám může povolit vycházky během pracovní neschopnosti maximálně na 6 hodin denně. Ty mohou být v časovém rozmezí 7:00 – 19:00, mohou být klidně i rozděleny na více částí, ale jejich celkový součet nesmí přesáhnout 6 hodin. Tedy nic jako „celodenní“ vycházky vám lékař povolit nemůže.

Resp. jsou možné i individuální vycházky – pouze ale ve výjimečných případech, kdy máte natolik náročný léčebný plán, nebo intenzivní léčbu, nebo natolik závažný zdravotní stav, že není možné řešit vycházky standardním způsobem. A k tomu u vás podle všeho nebude důvod – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 56: