6 Hype

Od 1. ledna 2024 se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění (nemocenské pojištění by se v roce 2024 nemělo měnit). Bude se zvyšovat i paušální daň (ve všech 3 pásmech).

V roce 2024, budou podnikatelé platit podstatně více, než jak tomu bylo doposud. Minimální zálohy pro OSVČ hlavní, se zvýší o 1154 Kč. Více budou platit i ti, kdo mají podnikaní jen jako vedlejší činnost.

Vyšší odvody, se ale v roce 2024, nebudou týkat nejenom minimálních záloh. Kvůli vládnímu úspornému balíčku, budou na sociální (důchodové) pojištění odvádět více všichni podnikatelé (u sociálního pojištění se ale změna u většiny OSVČ, projeví až po podání přehledu o příjmech).

Změny se budou týkat i sociálního pojištění – budou se zvyšovat jak minimální zálohy, tak i vyměřovací základ (více budou platit všichni OSVČ). Zvyšuje se i zdravotní pojištění a paušální daň.

Změny u sociálního pojištění 2024

  • Pro rok 2024 je průměrná mzda stanovena na 43 967 Kč
  • Minimální záloha pro OSVČ hlavní bude nově 29,2% z 30% průměrné mzdy (doposud to bylo z 25%)
  • Minimální záloha pro OSVČ vedlejší bude nově 29,2% z 11% průměrné mzdy (doposud to bylo z 10%)
  • Sociální pojištění, bude nově 29,2% z 55% zisku z podnikání (doposud to bylo z 50%)