3 Hype

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravilo návrh další změny zákoníku práce (od října 2023, začala platit velká změna). Nová změna zákona, se zabývá minimální mzdou, kolektivním vyjednáváním o mzdách a zaručenou mzdou.

MPSV navrhuje dvě varianty. Podle první varianty, by nově byla minimální mzda stanovena na minimálně 45% průměrné mzdy. Podle druhé varianty, by minimální mzda byla 50%.

U první varianty, se počítá se zachováním zaručené mzdy (nově ale už jenom 4 skupiny). U druhé varianty se předpokládá zrušení zaručené mzdy.

Pokud bude návrh na změnu zákoníku práce schválen, pak by začal platit od poloviny roku 2024 (od 1. července 2024). Reálně by se tak týkal až zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2025.

Aktuálně se projednává zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024. Zde se také diskutují dvě varianty, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí:

1) Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 (varianta 1)

  • Minimální mzda se od ledna 2024 zvýší o 1600 Kč
  • Minimální mzda v roce 2024 bude 18 900 Kč