7 Hype

Uvádíte, že studujete dálkově vysokou školu. V takovém případě už ale nejste s pohledu sociálních dávek považována za nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě můžete být sice považována až do věku 26 roků, ale musela byste studovat v řádném denním studiu. Co se týká nároku na sociální dávky. Je zde například dávka příspěvek na bydlení. Na ten ale nárok mít nebudete. Na ten máte nárok pouze v případě, že máte v daném bytě (domě) uzavřenou nájemní smlouvu a dále pak zde musíte mít trvalý pobyt. Na podnájem (podnájemní smlouvu) se příspěvek na bydlení nevztahuje.