7 Hype

Podle citované odpovědi Finančního Úřadu, mě napadají v zásadě dvě možnosti:

  • Byl vyplněn chybný formulář
  • Jedná se o omyl na straně Finančního Úřadu

V odpovědi Finančního Úřadu, je citován odkaz na zákon číslo 461/2020 Sb. Podle tohoto zákona byl poskytován kompenzační bonus od podzimu 2020. Poslední kompenzační období bylo 6 období a spadalo částečně i do února 2021 (do 15. 2. 2021).

U tohoto kompenzačního bonusu, byl nárok na kompenzaci jen při přímém omezení, nebo v případě, že došlo k omezení činnosti alespoň o 80% z důvodu nějakého přímého omezení na straně odběratelů.

U kompenzačního bonusu, poskytovaného podle nového zákona (zákon číslo 95/2021 Sb.), taková podmínka není.