7 Hype

Podle aktuálních podmínek (zákon číslo 95/2021 Sb.), je možné žádat o kompenzaci za únor 2021 a březen 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1000 Kč za den (tj. až 28 000 Kč za únor nebo až 31 000 Kč za březen). Podle toho, co píšete ve svém dotazu, zde vidím dva možné problémy.

Prvním problémem je to, že nyní jste vedená jako nezaměstnaná na Úřadu práce a budete čerpat podporu v nezaměstnanosti. U kompenzačního bonusu je omezení, že není možné čerpat kompenzaci a podporu v nezaměstnanosti, za stejný kalendářní den.

 

Pokud vám tedy za měsíc únor vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak už nemůže být nárok na kompenzační bonus za stejné období. Obdobně i u března.

Dalším možným problémem je souběh podnikání a zaměstnání. U kompenzačního bonusu se provádí test převažujícího příjmu.

Ve srovnávacím období (viz dále) nebo případně v rozhodném období musí převažovat příjem z podnikání. Posuzují se všechny příjmy podle paragrafu 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.