5 Hype

Zákon požaduje, abyste byla osobou samostatně výdělečně činnou, podle zákona o důchodovém pojištění. A to můžete splňovat jako OSVČ hlavní, vedlejší nebo třeba i jako spolupracující osoba.

Nejsou tedy odlišné podmínky, pokud je podnikání vaše hlavní činnost, a pokud je to jenom vedlejší. Podmínky jsou stejné.

Příjem ze zaměstnání hraje u kompenzačního bonusu roli, při posuzování převažujícího příjmu. Ve srovnávacím (nebo případně rozhodném období), musí být převažující příjem z činnosti, která je nyní během epidemie omezena.

Pokud jste zahájila podnikání od 1. 1. 2019, pak jako srovnávací období pro kompenzaci za únor 2021, přichází v úvahu listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020.
Pokud byste zvolila srovnávací období listopad 2018 až leden 2019 (a podnikala od 1. 1. 2019), pak by to znamenalo, že podnikání bylo zahájeno až v průběhu srovnávacího období.