5 Hype

Počet lidí v exekuci se v poslední době příliš nemění. Aktuálně je cca 650 tisíc obyvatel ČR v exekuci. Dohromady mají cca 4 milióny exekucí, tj. na jednoho člověka v exekuci, připadá v průměru 6,3 vymáhaných exekucí.

Toto průměrné číslo ale může být zavádějící – existuje skupina dlužníků, co má jen jednu nebo maximálně 2 exekuce. A naopak je poměrně velká skupina dlužníků, co má i 15 – 20 exekucí.

Pokud bychom brali do úvahy pouze dospělé obyvatele v ČR, tak to vychází, že každý 12 dospělý obyvatel ČR má alespoň jednu exekuci. Například v Ústeckém kraji, má ale exekuci každý 9 člověk. Na Vysočině má exekuci jenom každý 28 člověk. Rozdíly mezi kraji nebo okresy, jsou velké.

Ještě v letech 2016 – 2018, se průměrný počet osob v exekuci pohyboval okolo 850 tisíc lidí v ČR. Od té doby se toho poměrně hodně změnilo. Proběhly již dvě mimořádné oddlužovací akce (Milostivé léto I. a Milostivé léto II., aktuálně ještě probíhá třetí Milotové léto na dluhy na sociálním pojištění na daních).