4 Hype

Na konci roku 2023, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč.

Díky tomu se změní nárok na různé sociální dávky. Výše životního a existenčního minima ovlivňuje to, zda máte nárok na nějakou sociální podporu od státu a v jaké výši. Má to vliv třeba i na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci (co exekutor nemůže zabavit).

Životní a existenční minimum, se v roce 2023, zvyšuje hned od začátku roku. Nedá se vyloučit, že k dalšímu zvýšení může dojít i v průběhu roku.

Zatímco dříve, se životní minimum příliš neměnilo (bylo i několik roků stejné), v uplynulých letech se zvyšuje poměrně často. Nejdříve to bylo v souvislosti s epidemií COVID. Za minulý rok, byla zase dvě zvýšení (od dubna a od července), především z důvodu velmi vysoké inflace.