5 Hype

Podívejte se na to, jaká je podpora v nezaměstnanosti v roce 2022. Je zde pro vás kalkulačka, pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti od 1. 1. 2022. Podíváme se na to, jaká je maximální podpora, jaká je podpora po mateřské, kdo má nárok na podporu, a jaké jsou podmínky.

Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se v roce 2022 nijak zvláštně nemění. I nadále platí, že abyste měli nárok na podporu, pak musí být splněna především podmínka minimální odpracované doby. A to nejméně 12 kalendářních měsíců za poslední dva roky.

Resp. nejedná se fakticky o dobu v zaměstnání, konkrétně se jedná o dobu minimální účasti na důchodovém pojištění. Do ní spadá jak doba v zaměstnání (takové zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění, tedy ne některé druhy DPP či DPČ), nebo i jiné započitatelné doby (mateřská, rodičovská, dobrovolnická činnost apod.).

Podpora v nezaměstnanosti nemůže být neomezeně vysoká. Pro každý rok je stanoven určitý „strop“, maximální výše podpory. Pro rok 2022 platí:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti 2022 = 21 488 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci 2022 = 24 081 Kč