7 Hype

Od začátku roku 2021 (od 1. 1. 2021) dochází k menšímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Tak jako skoro každý rok, i od ledna 2021, se zvyšují normativní náklady na bydlení. To má vliv především na sociální dávky, jako je příspěvek na bydlení. Ovlivňuje to ale i výpočet nezabavitelného minima při exekuci.

Od začátku roku se tato částka zvýší, ale jen o málo. V průběhu předchozího roku (2020) docházelo k podstatně výraznějším změnám. To se nezabavitelné minimum zvyšovalo celkem 3x v průběhu roku.

Při exekuci na plat, nebo při exekuci na jakýkoliv jiný příjem, vám zůstává nezabavitelné minimum a určitá část ze zbytku mzdy.

Týká se to všech příjmů – čisté mzdy, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), nemocenské dávky, starobní důchod, invalidní důchod, příjem z brigády (práce na DPP nebo DPČ) a další.

Od začátku roku (od 1.1.2021) dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení na 6637 Kč. Z nich, a z toho jaké je životní minimum (v roce 2021 je to 3860 Kč), se vypočítá nezabavitelná částka. Ta je 3/4 ze součtu normativních nákladů na bydlení a životního minima:

  • Nezabavitelná částka do 31. 12. 2020 = 7 771,50 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 1. 2021 = 7 872,75 Kč

Kromě základní částky, se u zaměstnance s exekucí na plat, může zohlednit i to, zda má manželku nebo manžela. Nebo zda má vyživovací povinnost na dítě (započítávají se nezaopatřené děti do 18 roků, u studentů až do 26 roků). Za každé dítě/manželka/manželku se tak připočte:

  • Nezabavitelné minimum za dítě (nebo manžela/manželku) do 31. 1. 2020 = 2 590,50 Kč
  • Nezabavitelná částka za dítě (nebo manžela/manželku) od 1. 1. 2021 = 2 624,25 Kč