5 Hype

Výše životního minima je určena nařízením vlády. Konkrétně se jedná o vládní nařízení číslo 61/2020 Sb., kterým bylo 17. 2. 2020 schváleno zvýšení životního a existenčního minima od 1. 4. 2020. Od té doby, zatím jiné změny neproběhly. V roce 2021 se jedná o tyto částky:

  • Životní minimum jednotlivce je v roce 2021 = 3 860 Kč
  • Existenční minimum jednotlivce je v roce 2021 = 2 490 Kč

Přehled všech částek životního minima pro jednotlivé členy rodiny (skupiny společně posuzovaných osob), najdete v tabulce níže. Najdete zde i informaci o tom, o kolik se zvýšily jednotlivé částky.

To, jak je vysoké životní minimum, má vliv na různé sociální dávky. Třeba na přídavky na dítě nebo na porodné, je nárok, pokud je měsíční příjem rodiny nižší, než 2,7 násobek životního minima (u přídavků na dítě, to bude od 1. 4. 2021, změněno na 3,4 násobek životního minima).

Díky tomu, že se zvýšilo životní minimum, mají na tyto sociální dávky nárok i rodiny, které si o ně před změnou nemohly požádat.