7 Hype

Zajímalo by vás, kdy máte nárok na výživné? V jaké výši by mělo být výživné na dítě v roce 2021? Nebo do kdy máte povinnost platit výživné? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Najdete zde i kalkulačkou pro výpočet výše výživného v roce 2021.

Vyživovací povinnost je stanovena příslušným zákonem. Konkrétně se jedná o zákon číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Ten stanovuje různé typy vyživovací povinnosti. Platí, že je vzájemná vyživovací povinnost mezi předky a potomky. To zahrnuje jak placení výživného na dítě (platí rodiče), tak ale i výživného pro rodiče (platí děti, pokud by to bylo potřeba – např. u starých rodičů).

Platí také vyživovací povinnost otce dítěte vůči neprovdané matce (až do 2 let po porodu). Nebo i vyživovací povinnost mezi vzdálenějšími příbuznými. V tomto článku se ale zaměříme především na vyživovací povinnost rodičů vůči dětem.

Níže uvedená tabulka doporučené výše výživného vychází z doporučení Ministerstva spravedlnosti. Je sice většinou soudů respektována, ale není právně závazná. V individuálních případech, se tak soudce může od tohoto doporučení odchýlit. A to jak jedním, tak i druhým směrem.