6 Hype

PPM je zkratka pro peněžitou pomoc v mateřství (lidově „mateřská“). Je to dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění během mateřské dovolené. Nárok na ni mají hlavně ženy (před porodem a po porodu), nebo i muži (jenom po porodu).

U zaměstnanců se výpočet PPM provádí na základě hrubé mzdy z posledního zaměstnání. Nejprve se spočítá denní vyměřovací základ (obvykle z posledních 12 měsíců).

Do výpočtu denního vyměřovacího základu se zahrnují celkové hrubé příjmy za posledních 12 měsíců (měsíc, ve kterém je zahájena PPM se už nezapočítá). Výsledná suma se pak vydělí počtem kalendářních dní.

Při výpočtu se vyloučí tzv. „vyloučené dny“ –  to může být například doba (a příjem) během pracovní neschopnosti (například z důvodu rizikového těhotenství). Výsledný denní vyměřovací základ se pak redukuje.