3 Hype

Na podporu v nezaměstnanosti, mohou mít nárok i podnikatelé (živnostníci, OSVČ), při přerušení nebo ukončení podnikání. Základní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, jsou pro OSVČ stejné, jako pro zaměstnance. Rozdíl je v tom, z čeho se podpora vypočítá.

Od 1. 1. 2023, se zvyšuje limit, pro maximální podporu v nezaměstnanosti. Pokud podnikáte jako OSVČ, a plánujete přerušení nebo ukončení podnikání, tak si v naší kalkulačce můžete vypočítat, na jakou podporu v nezaměstnanosti můžete mít nárok, kolik dostanete od Úřadu práce.

U zaměstnanců se výpočet podpory v nezaměstnanosti, provádí na základě průměrné mzdy za poslední 3 měsíce ve skončeném zaměstnání (průměrný čistý výdělek za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí).

U OSVČ se výpočet podpory v nezaměstnanost provádí jinak – vychází se z vyměřovacího základu. Pro zjednodušení se tedy dá podpora v nezaměstnanost spočítat i na základě toho, kolik platíte sociální pojištění (sociální pojištění je 29,2% z vyměřovacího základu).

Doba, po kterou je pak vyplácena podpora v nezaměstnanosti, závisí na tom, kolik je vám roků.