10 Hype

Při ukončení zaměstnání (když dostanete výpověď od zaměstnavatele), máte obvykle nárok na odstupné. Odstupné se vypočítává na základě vaší průměrné mzdy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Počet měsíců, za které máte nárok na odstupné, je pak závislý na tom, jak dlouho pracujete u svého zaměstnavatele.

Výpočet odstupného se provádí z průměrné hodinové mzdy (průměrný hodinový výdělek). Ten se stanoví na základě vašeho příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí.

Pokud je pracovní poměr ukončen například v září, pak by se odstupné počítalo na základě příjmu a odpracovaných hodin v dubnu až červnu. Pokud by byl pracovní poměr ukončen v říjnu, pak by se zohlednil příjem a odpracované hodiny v červenci až září.

Kromě tohoto základního zákonného odstupného, můžete mít nárok i na další odstupné. Například pokud máte u zaměstnavatele sjednáno další odstupné v kolektivní smlouvě. Pak můžete dostat odstupné i za delší dobu, než kterou vám garantuje zákoník práce.