7 Hype

Během prvních 14 dní pracovní neschopnosti vám vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní, je trochu něco jiného, než nemocenské dávky, které dostáváte od 15 dne pracovní neschopnosti.

Výpočet náhrady mzdy je podobný jako výpočet nemocenských dávek. Rozdíl je především v tom, že na rozdíl od nemocenských dávek od 15 dne, které jsou placeny za každý kalendářní den, se náhrada mzdy platí jen za skutečně neodpracované hodiny (směny). Takže při standardním rozložení pracovní doby, máte během prvních 14 dní 56 neodpracovaných hodin.

Náhrada mzdy se pak vypočítává na základě průměrného hodinového výdělku (hrubá mzda) za poslední 3 měsíce (resp. poslední kalendářní čtvrtletí). Podobně jako u nemocenských dávek, i zde se počítá redukovaný hodinový výdělek a z něj je pak náhrada mzdy ve výši 60%.