8 Hype
Při ukončení zaměstnání (pokud vám výpověď dá zaměstnavatel), můžete mít nárok na odstupné. Jeho výše závisí na počtu odpracovaných roků v zaměstnání, a také na tom, jaká je vaše průměrná hrubá mzda. V této kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoké odstupné máte nárok. Dozvíte se, jak a z čeho se provádí výpočet odstupného, a kdo na něj má nárok.

Na odstupné při ukončení zaměstnání, máte nárok jenom v některých případech. Nárok na odstupné je upraven v zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.), paragraf 67 a 68.

Na odstupné máte nárok pouze v případě:

  • Dostanete výpověď od zaměstnavatele (z důvodu nadbytečnosti, snižování stavů, rušení zaměstnavatele nebo jeho části apod.)
  • Pokud se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o ukončení pracovního poměru (ze stejných důvodů jako v předchozím případě, nebo viz § 52 písm. a) až c) zákoníku práce)
  • Pokud nesmíte dále vykonávat své zaměstnání z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, nebo pokud dosáhnete maximální doby expozice na daném pracovišti – tj. na základě posudku lékaře

Výše odstupného se odvíjí od toho, jak dlouho pro daného zaměstnavatele pracujete.