2 Hype

V následující kalkulačce si můžete vypočítat, na jak vysokou mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), máte v roce 2020 nárok. Dozvíte se, jaké jsou podmínky pro mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), a kdo na ni má nárok. Kolik je maximální mateřská v roce 2020, a další užitečné informace.

Výpočet výše mateřské (u zaměstnanců), se provádí na základě jejich hrubé mzdy v posledním zaměstnání. Na základě toho, jaký je jejich plat, se určí denní vyměřovací základ. To je velmi zjednodušeně –  součet všech příjmů (obvykle za posledních 12 měsíců), vydělený počtem kalendářních dní.

Samotný výpočet je ale v praxi trochu složitější. Zohledňuje se například to, jestli je žena před porodem na nemocenské (např. rizikové těhotenství). Pak se příjem z nemocenské (a dny v pracovní neschopnosti) do výpočtu nezahrnou.