2 Hype

Podmínky nároku na sirotčí důchod jsou upraveny příslušným zákonem – konkrétně se jedná o zákon o důchodovém pojištění, tedy zákon číslo 155/1995 Sb., paragraf 52 a 53.

Na sirotčí důchod vzniká nárok, pokud zemřel rodič nebo osvojitel dítěte (jeden nebo oba, pokud oba, tak je nárok na sirotčí důchod po každém z obou rodičů). Nebo je na důchod nárok i v případě, že zemře osoba, která dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů.

Dále pak je pro nárok na sirotčí důchod podstatné, zda tato zesnulá osoba byla příjemcem starobního nebo invalidního důchodu. Nebo alespoň, zda ke dni své smrti, daná osoba splňovala podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod. A nakonec na sirotčí důchod vzniká nárok, pokud daná osoba zemřela následkem pracovního úrazu.