11 Hype

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině (až do 4 roků dítěte). Rodičovský příspěvek je ve výši 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč pokud se jedná o dvojčata). U rodičovského příspěvku máte možnost si zvolit, kolik budete každý měsíc dostávat. V této kalkulačce si můžete spočítat, různé varianty.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dvě různé věci. Rodičovskou dovolenou vám poskytuje zaměstnavatel, jako neplacené volno v zaměstnání, v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně. Na rodičovskou dovolenou má nárok každý zaměstnanec, který se stará o dítě do 3 roků (jak matka, tak i otec dítěte).

Rodičovská dovolená je maximálně do 3 roků dítěte. Během rodičovské dovolené, vás nemůže zaměstnavatel propustit (s výjimkou některých specifických případů). Zaměstnavatel vás také musí po skončení rodičovské zaměstnat.

Na rodičovský příspěvek máte nárok, i když nejste na rodičovské dovolené. Nárok mají i ti, kdo před porodem nepracovali (nezaměstnaní nebo třeba studenti). Nárok na rodičovský příspěvek máte, i když budete po porodu pracovat. Můžete chodit do zaměstnání, dostávat výplatu a současně máte dále nárok na rodičovský příspěvek.