7 Hype

Tato kalkulačka vám umožní spočítat, jestli máte nárok na příspěvek na živobytí. Příspěvek na živobytí je základní sociální dávky určená pro osoby ve hmotné nouzi. (více o tom co je to hmotná nouze zde: Hmotná nouze 2021). V kalkulačce si tedy můžete sami spočítat, jestli byste měli nárok, získat od státu nějaké peníze. To, jak probíhá výpočet, a jaké jsou přesné podmínky pro tuto sociální dávku, je popsáno v následujícím textu.

Nárok na sociální dávku – příspěvek na živobytí – má každý jednotlivec, nebo skupina společně posuzovaných osob, kterým z jejich příjmu (jak se počítají příjmy – viz níže), po odečtení oprávněných nákladů na bydlení (jak se počítají náklady na bydlení – viz níže), zůstane méně, než je částka na živobytí (co je to částka na živobytí – viz níže). Existují ale výjimky, kdy nárok na doplatek do životního minima vzniknout nemusí. Třeba když budete jako nezaměstnaný na úřadu práce, a odmítnete bez vážného důvodu nastoupit na nabízené místo.

Nárok na příspěvek na živobytí se na rozdíl od jiných sociálních dávek posuzuje do značné míry individuálně. Hmotná nouze může nastávat z mnoha různých důvodů a ne vždy je možné jednoznačně vše „zaškatulkovat“. I proto zákon umožňuje do značné míry přihlížet ke skutečné situaci, ve které se konkrétní jednotlivec nachází.

I proto naše kalkulačka nabízí pouze velmi orientační výpočet. I když vám v kalkulačce vyjde, že máte nárok na příspěvek na živobytí, je každopádně nutné obrátit se na Úřad práce, kde provedou posouzení vašeho nároku podle mnohem podrobnějších a přesnějších kritérií. Takže výsledkem pak může být i to, že nárok na doplatek do životního minima nezískáte nebo bude v jiné výši